Menu

2017

 • Vaieri liini töötajate töövahend - lihuniku kinnas; Kindakapp - Ensto Ensek AS

2016

 • Liiga kõrgete koormate automaatne fikseerimine - Promens AS

 

 


2013

 • Töökeskkonna parandamine turvajalanõude ja spetsiaalse riietuse soetamise abil - Silbet AS

2012

 • Vigastusohu ennetamine laos kaitsekiivri kandmise kohustuse rakendamise abil - Mentum Eesti
 • Kaitseprillide kandmise tagamine kogu ehitusplatsil viibimise ja töötamise aja - Skanska EMV
 • Isikukaitsevahendite hoidmiseks sobilike tingimuste tagamine - AS Konesko
 • Liigeste ülekoormuse vaevuste vähendamine abivahendite rakendamise kaudu - Põltsamaa Felix

 

 


2011


2010

 • Vajadustele vastava tööriietuse võimaldamine - Kaupmees & Ko
 • Isikukaitsevahendite kasutamine ohtlike ainetega töötamisel toiduainetetööstuses - Polven Foods
 • Keevitajate kaitsmine optilise kiirguse ja metallitolmu eest - Senor Group
 • Turvalisus ja enesekaitse tööl - ohutute töövõtete kasutamine ja tegutsemine tulekahju või õnnetusjuhtumi puhul - Tallinna Küte
 • Töötingimuste parandamine isikukaitsevahendite kasutamise edendamise abil - Reva Print
 • Ohutust tagavate seadiste kasutusele võtmine vältimaks ohtlikku kokkupuudet töövahendi liikuva osaga - AS S.A.E.
 • Isikukaitsevahendite kasutamise parandamine hoiatusmärkide abil -ArcelorMittal
 • Tööohutuse tõstmine kaasaegse kaitsetehnika abil - Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2009