Menu

Mida on tarvis teada töökeskkonnast?

  • Tegevust alustanud tööandja peab teavitama Tööinspektsiooni, edastades andmed tegevusala ja tegevuse asukoha kohta. Mis puhkudel veel tuleb Tööinspektsiooni teavitada, saad lugeda siit.
  • Missugused õigusaktid reguleerivad töökeskkonna korraldust ettevõttes, saad lugeda siit.
  • Igas ettevõttes peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist ning enam kui kümne töötajaga ettevõttes töökeskkonnavolinik. Mida nad teevad, saad lugeda siit.
  • Mis on riskianalüüs, milleks see on vajalik ja kuidas seda teha, saad teada siit.
  • Ohutu töökeskkonna tagamisel on suur roll töötajate juhendamisel. Rohkem saad teada selle kohta, milliseid juhendamisi tuleb läbi viia ja kuidas seda teha, siit.
  • Millistele töötajatele tuleb korraldada tervisekontroll ning kuidas tuleb tagada esmaabiandmine töökohal, saad lugeda pikemalt siit.