Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on teenindusettevõtted ja avalik haldus.

Me ootame töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda hästi tundvat spetsialisti, kellel on huvi teeninduse ja avaliku halduse vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele. Kandideeri meile tööinspektoriks kui Sul rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus ning eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel. Kasuks tuleb varasem kokkupuude töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnaga. Näiteks oled varasemalt täitnud ettevõttes töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid. Kindlasti annab lisaväärtust valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmine.

Tööinspektori töö tulemuslikuks täitmiseks peaks Sul olema hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus ning positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumine. B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus on samuti möödapääsmatu.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Tööinspektsioon pakub Sulle võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tallinnas ja Harjumaal või Ida- ja Lääne-Virumaal.

Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused ja 35-päevane puhkus ning põhipalk alates 1037 eurost (katseajal) kuni 1220 euroni kuus.

Kandideerimiseks ootame motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.

Dokumendid palume saata hiljemalt 6. detsembriks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee. Tööalastele küsimustele vastab Karina Bikmurzina telefonil 5688 7653 või kirjutades karina.bikmurzina|ät|ti.ee 

 

Pakume tööd NÕUSTAMISJURISTILE,

kes:

 • annab inimestele töösuhtealast teavet juristi infotelefonile vastamisel ja juristi vastuvõtu ajal;
 • vastab elektroonselt või kirja teel laekunud selgitustaotlustele vastamisel;
 • teeb avalikke ettekandeid töösuhete teemadel (infohommikutel, konverentsidel või muudel üritustel);
 • osaleb seminaridel, nõupidamistel ja töörühmade töös.

Ootame kandideerima, kui Sul on:

 • rakenduslik või akadeemiline juriidiline või personalitöö alane kõrgharidus või selle omandamine ning eriline huvi tööõiguse valdkonna vastu;
 • eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel ning soovitavalt inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
 • töövõime, sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus ning valmisolek sõita Eesti erinevatesse paikadesse inimestega suhtlema.

PAKUME võimalust töötada kooli kõrvalt ja õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Tallinna, Rakvere või Jõhvi kontoris.

 • Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused.
 • Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja põhipalk alates 1 147 eurost (katseajal) kuni 1 350 euroni kuus.

Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.  

Dokumendid palume saata hiljemalt 13. detsembriks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „nõustamisjurist“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee.

Tööalastele küsimustele vastab ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep telefonil 5623 0723 või kirjutades kaire.saarep|ät|ti.ee

 

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie poolt esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialisti, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.