Tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena

Tööinspektsiooni informeeriti juhtumist, kus tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena ning nõudsid objektile sissepääsemist. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud tööinspektsiooni töötajatega.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on tegemist esmakordse juhtumiga, kus tundmatud isikud end inspektorina esitledes võõrale territooriumile tungida soovisid. „Tööinspektoritel on alati kohustus end tutvustada ning  esitada töötõend,“ ütles ta. „Kahtluse korral helistage telefonil 640 6000 või teatage kohe politseile,“ lisas Maripuu.

Tööinspektsioon pöördus juhtumi selgitamiseks politseisse. Inspektsioon palub elanikel olla tähelepanelik ning sarnastest juhtumitest esimesel võimalusel inspektsioonile teada anda.

Kristel Abel
meedianõunik
5287238