Tööinspektsioon kuulutab novembri avaliku sektori tööohutuskuuks

Tööinspektsiooni kogutud tööõnnetuste statistika näitab, et viimaste aastate jooksul on tööõnnetuste arv kasvanud enim avaliku halduse ja riigikaitse sektoris. Käesoleva aasta III kvartal torkab silma eriti suure tööõnnetuste arvuga: kolme kuuga on juhtunud 166 tööõnnetust.

Tööspetsiifikast lähtuvalt on osas avaliku sektori asutustes (riigikaitse, politsei, päästeteenistus, vanglateenistus) tööõnnetuste risk kõrge, ent kahetsusväärselt palju juhtub ka töötaja libisemise, komistamise ja kukkumisega seotud tööõnnetusi.

Tööohutuse tagamiseks tuleks pöörata igapäevaselt tähelepanu meid ümbritsevale töökeskkonnale, nt koristamisest jäänud libe põrand või mööblist ja kastidest „üle koormatud“ liikumisteed on üheks põhjuseks, miks töötajatega juhtub tööõnnetusi. Samuti tuleks töötajaid rohkem juhendada nende põhitegevuses, et see oleks ohutum.

Tööõnnetuste kurb statistika näitab ka seda, et avaliku sektori asutustel tuleb juba täna pöörata suuremat tähelepanu ohutu töökeskkonna loomisele ning tööohutusalase teadlikkuse tõstmisele, et vältida töötajatega juhtuvaid tööõnnetusi.

Maandamaks tööõnnetuste riske, viib Tööinspektsioon novembrikuus läbi sihtkontrolle avaliku sektori asutustes.