Menu
09/16/2016

Väikepoodides tuleb pöörata suuremat tähelepanu töötajatele tervisele

Tööinspektsioon kontrollis suvel väikekauplusi üle Eesti. 113 kaupluse kontrollimisel leiti enim probleeme puhkepauside, liikumisteede korrasolu, töötajate tervisekontrolli ning isikukaitsevahendite kasutamisel.

09/02/2016

Töövaidluskomisjonidel täitub 20 tööaastat

Tööinspektsiooni tähistab töövaidluskomisjonide 20. tööaastat aruteluga töövaidluste olevikust ja tulevikust. Ümarlaua paneelis kaalutakse, kas Eesti peaks astuma sammu edasi ning rajama töökohtud.

08/31/2016

Pärnus ja Tartus räägitakse töövõime säilitamisest

Tööinspektsioon korraldab kolmapäeval Pärnus ja reedel Tartus seminari, kus räägitakse, kuidas vältida töövõimekadu. Praktilisi nõuandeid tööl järgimiseks jagab füsioterapeut.

08/17/2016

19. augustil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 15.00.

19.08.2016 töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 15.00.

08/17/2016

Tööinspektsioon korraldab kaks seminari teemal "Kuidas säilitada töötaja töövõimet?"

31. augustil ja 2. septembril korraldab Tööinspektsioon Pärnus ja Tartus töötervishoiu teemalisi seminare teemal: "Kuidas säilitada töötaja töövõimet?".

07/27/2016

Puitmajade tootjad peavad pöörama suuremat tähelepanu ohutusalasele juhendamisele

Tööinspektsioon kontrollis puitmaju tootvate ettevõtete töökeskkonna ohutust. Kontrolliti 50 ettevõtet, millest 39 ettevõttes tuvastati kokku 80 rikkumist.

07/25/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number

Äsja ilmus elektroonselt Tööinspektsiooni infokirja Tööelu värske number. Vaata lähemalt, millest on juttu uues infokirjas!

07/22/2016

Raamatukogudes väärtustatakse töötajate head töökeskkonda

Tööinspektsioon kontrollis maikuus 45 Eesti raamatukogu. Kontrolli eesmärk oli hinnata raamatukogude töökeskkonna ohutust. Enim probleeme olid seotud töötajate juhendamise ning käiguteede seisukorraga.

07/15/2016

Tööinspektsioon kontrollis mais 139 ehitusplatsi üle Eesti. Tuvastati 540 rikkumist, töö peatati 23 ehitusobjektil ning keelustati 18 töövahendi kasutamine.

Ehitusplatside sihtkontrolli käigus hinnati tööohutuse korraldust ehitusplatsidel. Kokku kontrolliti 139 ehitusplatsi, millest vaid 12 objektil polnud ühtegi rikkumist. Enim puudusi tuvastati ehitusplatsi ohutuse korraldamisel ning tellingute...

07/12/2016

Ilmunud on uus Tööinspektsiooni trükis "Teedeehituse ohud"

Käesolevas trükises juhib Tööinspektsioon tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldab õigusaktide nõudeid ning annab soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuste vältimiseks.

Juhend on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile,...

07/08/2016

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust. Üle 470 tööõnnetuse lõppes raske kehavigastusega ning 11 töötajat kaotas oma elu. Enim tööõnnetusi toimus metallitööstuses ja kaubandussektoris

07/06/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea"

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea", mille eesmärgiks on anda võimalikult laiapõhjalist informatsiooni töösuhete ja töökeskkonna kohta. Trükis kannab märgist, mis annab teada, et selles sisalduv tekst on kergesti loetav ja...

06/27/2016

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid ehk organisatsioonide häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab.

06/22/2016

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.

Tööinspektsioon peab selliseid...

06/21/2016

Võidupühale, 23. juunile eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Sel aastal langevad võidupüha ja jaanipäev, mis on riigipühad, tööpäevadele. Võidupühale, 23. juunile eelnev tööpäev (22. juuni) on kolme tunni võrra lühem.

06/20/2016

22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 13.00

22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 13.00.

23. ja 24. juunil on infotelefon suletud, ning nendel päevadel ei toimu ka vastuvõtte.

 

06/10/2016

Tööinspektsioon alustab kuni juuli lõpuni kestava sihtkontrolliga

Tööinspektsioon alustab kuni juuli lõpuni kestava sihtkontrolliga, mille raames kontrollitakse väikekauplusi üle Eesti. Tööinspektorid pööravad eelkõige tähelepanu väikekauplustele, mis asuvad Eestimaa erinevates suvituspiirkondades, kus suvekuudel...

06/06/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu värske number

Äsja ilmus nii trükis kui ka elektroonselt Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number. Lisaks infokirjale nägi trükivalgust ka Tööinspektsiooni uus plakat Värbamise ABC.

05/25/2016

Muutused Tööinspektsiooni vastuvõtuaegades

Juunis, juulis ja augustis võtab Tööinspektsioon kodanike vastu suvise graafiku alusel.