Menu
05/30/2017

Tööinspektsioon: hea töökeskkond aitab vältida kutsehaigestumisi

Tööinspektsioon kontrollis, milliseid muutusi on rakendanud ettevõtted, kus on esinenud kutsehaigestumisi. Kontrolliti 16 ettevõtet, avastati 18 rikkumist ning koostati 3 ettekirjutust.

05/29/2017

2. juunil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 2. juunil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon, küsimusi võib edastada e-posti aadressile jurist@ti.ee.

05/15/2017

Töölepingu seadus annab lapsevanemale eelise puhkuse aja valimisel

15. mail tähistatakse rahvusvahelist perepäeva, mis on sel aastal pühendatud töö- ja pereelu ühildamisele. Tööinspektsioon tuletab meelde töölepingu seadusega lapsevanematele tagatud õigused puhkuse võtmisel.

04/28/2017

Tööinspektsiooni infotelefon ei tööta 1. mail

1.mail on Tööinspektsioon suletud, infotelefon ei tööta ja vastuvõtte ei toimu.

04/28/2017

28. aprillil on rahvusvaheline tööohutuse päev

28. aprillil on ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev, mil mälestatakse tööõnnetustest hukkunuid ja viga saanuid ning juhitakse tähelepanu töökeskkonnas varitsevatele ohtudele. Eestis juhtub pea iga neljas tööõnnetus masinate või seadmete...

04/25/2017

Tööinspektsioon: paindlik tööaeg nõuab töö ja puhkuse mõistlikku tasakaalu

Täna, 25. aprillil toimuval rahvusvahelisel töötervishoiu ja –ohutuse alasel konverents „Kas aeg tapab?“ räägiti uutest tööajavormidest, muutunud tööajast, selle mõjust töötamisele ning töötaja tervisele. Samuti arutati, kas muutunud tingimustes...

04/17/2017

Ilmus ajakirja Tööelu selle aasta esimene number

Miks juhtuvad tööõnnetused? Millised on head tööriided? Kas kaugtöö on hea või halb lahendus? Oma tööst ja ohutult töötamisest räägib ajakirjas pikemalt Eva-Maria Õunapuu, firma JOIK juht.

04/17/2017

Tööinspektsiooni kampaania juhib tähelepanu ohutusele masinatega töötamisel

Täna, 17. aprillil algab Tööinspektsiooni kampaania “Tunne oma õigusi – märka ohtu”, milles juhitakse tähelepanu riskidele masinate ja seadmetega töötamisel ja kutsutakse nii tööandjaid kui ka töötajaid ohtusid teadvustama ja tööõnnetusi vältima.

04/12/2017

Tööinspektsiooni infotelefon ei tööta 14. aprillil

13. aprillil on Tööinspektsiooni infotelefon avatud kuni kella 15-ni, Tallinnas vastuvõttu ei toimu. Suurel reedel, 14. aprillil on Tööinspektsioon suletud, infotelefon ei tööta ja vastuvõtte ei toimu.

04/04/2017

Tööinspektsioon ootab tööandjatelt parimaid praktikaid

Töökeskkonna parim praktika on tööandja poolt kasutusele võetud meede või meetmed töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Parimaid praktikaid oodatakse...

03/10/2017

Eelmine aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim

Tööinspektsioon registreeris mullu 5081 tööõnnetust. Tööõnnetuste tõttu jäi Eestis tegemata ligi 1,3 miljonit töötundi.

02/22/2017

Tööinspektsioon: neljapäevane tööpäev on lühendatud

Eesti Vabariigi aastapäeva eelne tööpäev on kolme tunni võrra lühem.

02/20/2017

Uute töövõimetusjuhtumite ennetamine vajab suuremat tähelepanu

Riigikontrollil valmis kontrolliaruanne riigi tegevustest töövõimereformi hindamisel. Töövõimereformi tegevused on suunatud praegu eelkõige tagajärgedega tegelemisele, ehk inimestele, kes on juba töövõimetud, Tööinspektsiooni arvates võiks aga...

02/20/2017

23. veebruaril infotelefon töötab kuni kella 13.00

Neljapäeval, 23. veebruaril töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kella 13.00. Tallinnas jääb vastuvõtt ära.

01/27/2017

Tööinspektsioon: finantsasutustes hoolitakse töötajate tervisest

Finantsasutuste sihtkontrolli käigus kontrollis Tööinspektsioon 22 finantsasutust. Kontrolli käigus tehti 47 suulist märkust, ning vaid ühel juhul tehti ettekirjutus.

01/26/2017

27. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 27. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon, küsimusi võib saata e-posti aadressile jurist@ti.ee.

01/19/2017

Möödunud aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim

Esmastel andmetel toimus eelmisel aastal 4919 tööõnnetust. Täpsustamisel on 160 juhtumi asjaolud. Surmaga lõppes 24 õnnetust (kaks on veel täpsustamisel). Aasta tagasi oli surmaga lõppenud õnnetusi 17.

01/12/2017

Tutvu uute Tööinspektsiooni trükistega

Ilmunud on mitmed Tööinspektsiooni trükiseid, sealhulgas täiendatud kordustrükk brošüürist "Eelista töölepingut", täiesti uus juhendmaterjal "Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses", ning voldik "Tervisekontroll".

01/09/2017

12. ja 13. jaanuaril ei tööta juristi infotelefon ega toimu vastuvõttu

12. ja 13. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni juristi infotelefon ega toimu vastuvõtte kontorites. Samuti ei vastata neil päevadel küsimustele e-kirja teel.

01/06/2017

Ilmunud on Tööinspektsiooni uued trükised

2016. aasta lõpus ilmus voldik "Öötöö". Uue aasta alguses on ilmunud täiendatud kordustrükk brošüürist "Uus töötaja".