Menu
09/29/2017

On ilmunud uued trükised

Septembris valmis uus brošüür Tööohutus metallitööstuses ja ilmus ajakirja Tööelu selle aasta kolmas number.

09/12/2017

15. septembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 15. septembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon.

09/12/2017

Kemikaale tuleb töökeskkonnas kasutada vastavalt juhistele

Tööinspektsioon kontrollis ettevõtteid, kus kasutatakse biotsiide. Sihtkontrolli raames külastati 19 ettevõtet. Tööandjatele esitati 46 suulist soovitust, kontrollakti märgiti 63 rikkumist ning seitsme rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Kõige...

09/11/2017

Katkestused e-teenuste töös 14. septembril

Tehnilistel põhjustel pole neljapäeva, 14. septembri õhtul kell 19-23 kättesaadav Tööinspektsiooni koduleht ja portaal tööelu.ee. Sel ajavahemikul ei toimi ka eTi teenused.

 

08/28/2017

29. ja 30. augustil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Teisipäeval, 29. augustil ja kolmapäeval, 30. augustil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon. Samuti ei toimu juristi vastuvõttu Tallinnas ja Tallinna töövaidluskomisjon on suletud

08/16/2017

Tööinspektsioon kolib Mustamäele

Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjonide Tallinna kontorid alustavad 1. septembril tööd ühisel aadressil Mäealuse 2/2, B-hoone teaduspargi Tehnopol territooriumil. Esimene nõustamisjuristi vastuvõtt ning töövaidluskomisjoni istung uuel aadressil...

08/15/2017

Töötaja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv on kordades vähenenud

Käesoleva aasta esimese seitsme kuuga on Eestis registreeritud 2935 tööõnnetust. Neist 2264 on kerged ning 670 rasked. Üks tööõnnetus lõppes töötaja surmaga. Eelmisel aastal samal ajal registreeriti 2943 tööõnnetust, millest kergeid oli 2346, raskeid...

07/12/2017

Kõrgetasemeline tulevikutöö konverents toob Tallinnasse valdkonna tippjuhid

Eesti korraldab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal Tallinnas kõrgetasemelise konverentsi „Tulevikutöö – uus reaalsus, uued lahendused“, mis toimub Kultuurikatlas 13.-14. septembril. Rahvusvaheline konverents toob kokku tippjuhid ning...

07/11/2017

Töökeskkonna nõuded muutuvad selgemaks ning vähendavad ettevõtjate halduskoormust

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu, et vähendada tööandjate halduskoormust ning muuta töökeskkonna nõuded eesmärgipärasemaks.

 

07/04/2017

Autopesulates tuleb kemikaale ohutumalt käsitleda

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu ning tööohutuse olukorda autopesulates. Sihtkontrolli käigus külastati 12 autopesulat. Tuvastati 73 rikkumist ning 51 rikkumise kohta koostati ettekirjutus.

06/22/2017

Tööinspektsioon lõpetas lehelaste väärteomenetluse

Tööinspektsioon lõpetas Ekspress Meedia AS suhtes seoses lehelastega alustatud väärteomenetluse karistust määramata ehk oportuniteedi põhimõttel.

06/20/2017

Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Sel aastal langeb võidupüha, mis on riigipüha, tööpäevale. Võidupühale, 23. juunile eelnev tööpäev (22. juuni) on kolme tunni võrra lühem.

06/19/2017

Juulist ei pea taotlema alaealise töölevõtmiseks Tööinspektsiooni luba

1. juulist jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ning Tööinspektsioonilt ei pea enam taotlema eraldi luba alla 15aastase töölevõtmiseks. Tööandja peab küsima lapsevanema nõusolekut ning sisestama andmed töötamise registrisse kümme päeva enne lapse...

06/19/2017

22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kella 13.00

Neljapäeval, 22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kella 13.00 ja Tallinnas jääb vastuvõtt ära. 23. ja 24. juunil on infotelefon suletud, ning nendel päevadel ei toimu ka vastuvõtte.

 

06/16/2017

Ilmus ajakirja Tööelu selle aasta teine number

Juunikuu Tööelu infokirjast leiab huvitavaid artikleid mitmetel teemadel. Paindliku töö plussid ja miinused. Millised on uued reeglid laste töötamisele? Kes on töökeskkonnavolinik? Läbipõlemise õppetunde jagab koolitaja Kristjan Otsmann.

06/09/2017

15. juunil toimub Tööinspektsiooni infohommik alaealiste töötamise teemal

Tööinspektsioon korraldab Tallinnas 15. juunil infohommiku alaealiste töötamise teemal.

06/07/2017

Tööinspektsiooni selgitus artiklile: "Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski eksib"

Et asjasse selgust tuua ning juhindudes avaliku teabe seaduse § 30 lõikest 4, mille kohaselt Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused on kohustatud edastama meediateenuse osutajatele või trükiajakirjandusele avalikustamiseks nende valduses oleva...

06/06/2017

Laste töötamisel ei ole takistust, kui järgitakse seadust ning hoitakse laste tervist ja ohutust

Tööinspektsioon ei ole keelanud lehelaste tööd, kuid juhib tähelepanu, et laste palkamisel tuleb arvestada, kas töö on lastele eakohane ning ohutu nende tervisele. Otsuse peatada sel aastal lehelaste projekt on teinud meediaväljaanne ise.

06/06/2017

Tööinspektsiooni selgitus AS Ekspress Grupp lehelaste projekti osas

Tööinspektsioon ei ole teinud Ekspress Gruppile ettekirjutust ega keelanud lehelaste tööd. Küll aga käib ühe samasse kontserni kuuluva ettevõtte suhtes väärteomenetlus, mis on tõesti tingitud alla 12-aastaste laste töötamise faktist. Menetluse käigus...

05/31/2017

Ohutu töötamine ehitusplatsidel nõuab suuremat tähelepanu

Tööinspektsioon kontrollis 66 ehitusplatsi üle Eesti. Inspektorid tuvastasid 130 rikkumist, neist viiel puhul algatati väärteomenetlus. Vaid neljal ehitusplatsil ei avastatud ühtegi puudust.