Menu
01/19/2018

Tööinspektsiooni Narva kontor kolib

Tööinspektsiooni Narva kontor on 30. jaanuarist kuni 2. veebruarini kolimise tõttu suletud. Klientide vastuvõttu nendel päevadel ei toimu.

01/09/2018

10. ja 12. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Kolmapäeval, 10. jaanuaril ja reedel, 12. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon.

01/03/2018

Uuest aastast muutus töövaidluste lahendamise kord

1. jaanuarist 2018 hakkas kehtima uus töövaidluse lahendamise seadus, millega muutub töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis paindlikumaks.

01/03/2018

Alates 2018.a saabunud töövaidluste lahendamine, töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Alates 01.01.2018 kehtib uus töövaidluse lahendamise seadus, mille alusel lahendatakse töövaidlusasju Töövaidluskomisjonis. Enne antud seaduse jõustumist algatatud töövaidluse lahendamisele kohaldatakse eelnevalt kehtinud individuaalse töövaidluse...

12/20/2017

Töötamine pühade ajal

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Riigipühade eel (23. ja 31. detsembril) tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. Tööandja majandustegevuse tõttu või kehtestatud...

12/14/2017

Laste joonistuste näitus "Minu tulevikutöö"

Tööinspektsioon koos oma hea sõbra, rahvusvahelise tööohutuse ja –tervishoiu „kõneisiku" Napoga kutsusid 2017. aastal Eesti lasteaialapsi osalema joonistuste näitusel, mille teemaks oli „Minu tulevikutöö“ – kelleks tahad saada ning kuidas teha seda...

12/13/2017

Vaid 13% ehitusplatsidel on tagatud töötajate turvalisus

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas on ehitusplatsidel tagatud siseviimistlusega tegelevate töötajate ohutus. Ette teatamata kontrolliti 55 ehitusplatsi, kus tuvastati 157 rikkumist. Tehti viis ettekirjutust, keelustati nelja töövahendi kasutamine ja...

12/08/2017

Bioloogilise ohuteguriga kokku puutuvate töötajate tervist peab kontrollima töötervishoiuarst

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu tingimusi ettevõtetes, mis tegelevad jäätme- ja heitvee käitlusega. Kontrolliti 11 ettevõtet, märgiti 32 rikkumist ning kolme rikkumise kohta koostati ettekirjutus.

11/24/2017

30. novembril ja 1. detsembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Neljapäeval, 30. novembril ja reedel, 1. detsembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon. Samuti ei toimu juristi vastuvõttu Tallinnas.

11/23/2017

Tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena

Tööinspektsiooni informeeriti juhtumist, kus tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena ning nõudsid objektile sissepääsemist. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud tööinspektsiooni töötajatega.

11/22/2017

Tutvuge uute trükistega

Ilmunud on Tööinspektsiooni täiesti uus brošüür „Töötervishoid ja tööohutus elektromagnetväljadega kokkupuutel“ ja voldik „Isikukaitsevahendid“. Samuti ilmus täiendatud kordustrükk brošüüridest „Töötaja meelepea“ ja „Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja...

11/22/2017

Loomakliinikute töötajate tervise hoidmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata

Tööinspektsioon kontrollis bioloogilisest ohutegurist mõjutatud töökeskkonna haldamist loomakliinikutes. Inspektorid külastasid 22 ettevõtet. Tuvastati 88 rikkumist, millest ettekirjutus koostati 15 rikkumise kohta.

11/08/2017

Euroopa Liidu eesistumise raames arutatakse täna Tallinnas uute töövormide ning tööohutuse ja –tervishoiu üle

Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid”.

10/25/2017

Euroopa töötervishoiunädala raames toimuvad töökeskkonnalased filmiõhtud

23. - 27. oktoobril tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille fookuses on targalt ja tervist hoidvalt töötamine. Töötervishoiunädala raames toimub sel kolmapäeval Tallinnas ja neljapäeval Tartus töökeskkonnaalane...

10/24/2017

Tööinspektsioon andis välja „Hea töökeskkond 2017“ ning töökeskkonna parimate praktikate auhinnad

Töötervishoiupäeval tunnustas Tööinspektsioon ühte väike- ja ühte suurettevõtet Hea töökeskkonna auhinnaga. Kolm ettevõtet pälvisid tunnustuse parima praktika rakendamise eest töökeskkonna ohutumaks ning tervist hoidvaks muutmise eest.

10/24/2017

Täna on töötervishoiupäev

Üle-euroopalise tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames tähistatakse teisipäeval Eestis töötervishoiupäeva. Sel aastal on töötervishoiupäeva fookuses ergonoomia ning töövõime säilitamine.

10/20/2017

Ka nädalavahetustel peab olema tagatud ohutu töö ehitusplatsidel

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust ning töötingimustest teavitamist ehitusobjektidel. Kontrolliti 18 ehitusobjekti, tuvastati 14 rikkumist ning algatati järelevalvemenetlus tööandjate suhtes, kes olid jätnud tööregistrisse kandmata või lähetamise...

10/16/2017

Tööohutuse ja töötervishoiu nädala üritused

Iga aasta 43. nädalal tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille raames toimub Eestis traditsiooniline Töötervishoiupäev ja viiakse läbi töökeskkonna filmiõhtud. XIX Töötervishoiupäeva fookus on erinevate kehaosade...

10/10/2017

Töökeskkonna riskide ohjamine aitab hoida töötajate tervist

Tööinspektsioon kontrollis ettevõtteid, kus on töötajatel diagnoositud tööst põhjustatud haigestumisi. Sihtkontrolli raames külastati 23 ettevõtet ning valikus oli enim tootmisettevõtteid.

10/05/2017

Muutus tööandjale arsti teatise edastamise kord

Alates 4. oktoobrist 2017 on muutunud Tööinspektsioonile laekunud arsti teatise tööandjale edastamise kord. Uus süsteem on vajalik isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmiseks ja delikaatsete isikuandmete turvaliseks edastamiseks.