Menu
05/14/2018

Eelteade: rahvusvaheline konverents „Uued töövormid ning tööohutus ja –tervishoid vol 2“

6. novembril toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents „Uued töövormid ning tööohutus ja –tervishoid vol 2“.

05/11/2018

Ööpäevaringselt töötavad ettevõtted ei analüüsi tööriske

Tööinspektsioon kontrollis ööpäevaringselt töötavaid tootmisettevõtteid. Kontrollitud ettevõtetele tehti 43 suulist soovitust, tuvastati 44 rikkumist ning ettekirjutus koostati 10 rikkumise kohta.

05/09/2018

Balti riikide inspektsioonid uuendasid koostöölepet

Teisipäeval, 8. mail allkirjastasid Balti riikide Tööinspektsioonide peadirektorid lepingu, mis uuendab ja täpsustab kolme riigi koostööd pikemaajalises perspektiivis.

05/09/2018

Ehitusplatsidel ei seata ohutust ikka veel esikohale

Tööinspektsioon kontrollis 75 ehitusplatsi. Sihtkontrolli käigus avastati 68 rikkumist ning rikkumiste kohta tehti 20 ettekirjutust. Vaid 36% kontrollitud ehitusplatsidest oli töö ohutult korraldatud.

04/30/2018

Rahvusvaheline tööohutuse päev juhib tähelepanu hea töökeskkonnale olulisusele

28. aprillil tähistatakse ülemaailmset töötervishoiu ja tööohutuse päeva, mis on pühendatud tööõnnetustes hukkunutele ja viga saanutele. Eelmisel aastal registreeriti Eestis 5184 õnnetust ning hukkus üheksa inimest.

04/26/2018

Infotelefon töötab esmaspäeval kella 15ni

Esmaspäeval, 30. aprillil töötab infotelefon kella 15ni, ka juristi vastuvõtt Tartus toimub kella 15ni.

04/24/2018

Eesti inimesed ei oska märgata ohtlikke aineid töökeskkonnas

Täna algas Euroopa Tööohutuse ja Tervishoiu Agentuuri juhtimisel kaheaastane teavitus-ja koostööprojekt pööramaks tähelepanu ohtlikele ainetele töökeskkonnas. Eestis on erilise tähelepanu all kantserogeenid, mis põhjustavad enamiku surmaga...

04/13/2018

Ilu- ja hooldusteenuste ettevõtted väärtustavad ka oma töötajate tervist

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu nõuete täitmist ilu- ja heaoluteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Külastati 26 spaad, sanatooriumi ning rehabilitatsiooni- ja massaažiteenuse pakkujat. Töötervishoiu inspektorid andsid 78 suulist soovitust,...

03/27/2018

Infotelefon töötab neljapäeval kella 15ni

Neljapäeval, 29. märtsil töötab infotelefon kella 15ni, ka juristi vastuvõtt Narvas ja Tallinnas toimub kella 15ni.

03/23/2018

Kontrollitud pakendi vastuvõtupunktidest kolmes oli tagatud töötajate ohutus

Tööinspektsioon kontrollis 56 pandipakendite vastuvõtupunkti üle Eesti. Avastati 264 rikkumist, millest 136 kohta koostati ettekirjutus. Keelustati kolme taaratagastusautomaadi kasutamine.

03/16/2018

Õpetajate tervisele ja ohutusele tuleb koolides suuremat tähelepanu pöörata

Tööinspektsioon kontrollis tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmist 76 põhikoolis ja gümnaasiumis. Inspektorid tuvastasid 347 rikkumist ja tegid 69 ettekirjutust. Enim probleeme oli korrast ära treppide ja koridoridega. Puudulikuks osutus ka...

03/08/2018

Reedel ei tööta infotelefon

Reedel, 9. märtsil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ja ei vastata teie e-kirjadele.

03/06/2018

Eelmisel aastal juhtus 14 tööõnnetust päevas

Tööinspektsioon teeb täna Riigikogus ülevaate eelmise aasta töökeskkonnast Eestis. Eelmisel aastal toimus 5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Oma elu kaotas tööpostil üheksa inimest.

03/02/2018

Metallijäätmete käitlemisel tuleb riske paremini maandada

Tööinspektsioon kontrollis töökeskkonna riskidega toimetulekut metallijäätmeid käitlevates ettevõtetes. Kontrolliti 20 ettevõtet, kus tuvastati 36 rikkumist ning 12 rikkumise kohta koostati ettekirjutus.

02/22/2018

Infotelefon töötab reedel kell 9-13

Reedel, 23. veebruaril töötab Tööinspektsiooni infotelefon kell 9.00-13.00.

02/20/2018

Reedel on lühendatud tööpäev

Eesti Vabariigi aastapäev on sel aastal laupäeval, sellele eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem. Riigipühal töötatud tundide eest tuleb aga maksta töötajale kahekordset töötasu.

02/16/2018

16. veebruaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 16. veebruaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ja ei vastata teie e-kirjadele.

02/14/2018

Mööblitööstuse ettevõtete arusaam kemikaalide ohutust kasutamisest on puudulik

Tööinspektsioon kontrollis füüsilise ülekoormuse vältimist ning ohtlike kemikaalide kasutamist mööblitööstuse ettevõtetes. Kontrolliti 24 ettevõtet. Protokollidesse märgiti 123 rikkumist ning neist 19 kohta koostati ettekirjutus.

02/02/2018

Fotovõistlus: 100 aastat tööd Eesti heaks

Tööinspektsioon kutsub osalema Eesti 100. aastapäevale pühendatud fotovõistlusel. Võistlusele on oodatud fotod, mis kujutavad töö tegemist eri aegadel. Parimad fotod jõuavad Tööinspektsiooni kalendrisse.

01/31/2018

Töökeskkonda metallitööstuses saab oluliselt ohutumaks ja tervist säästvamaks muuta

Tööinspektsioon kontrollis 34 metallitööstuse ettevõtet. Sihtkontroll keskendus liikumisteede märgistusele, töövahendite ja isikukaitsevahendite kasutamisele ning esmaabivahendite kättesaadavusele. Tuvastati kokku 163 rikkumist, millest 37 kohta...