Menu
09/22/2014

Sotsiaalkampaania jagab teadmisi ELi riikidesse tööle suundumiseks

22. septembrist algas Tööinspektsiooni eestvedamisel sotsiaalkampaania “Tunne oma õigusi – lähetatud töötaja”, mille eesmärk on jagada töötajatele ja tööandjatele olulisi teadmisi ELi riikidesse tööle suundumiseks.

09/11/2014

Seakatku ennetamisel kemikaalidega tuleb järgida ohutusreegleid

Tööinspektsioonile on teada antud esimesest tööõnnetustest, mis on juhtunud seoses seakatku ennetamiseks tehtud desinfitseerimisega.

09/05/2014

Tööinspektsioon tuvastas ühepäevase üle-eestilise ehituse sihtkontrolli käigus 161 rikkumist

161-st tuvastatud rikkumisest 17 olid nii ohtlikud, et töö tuli peatada või töövahendi kasutamine keelustada.

09/03/2014

Tööinspektsiooni struktuur muutub

Alates 8. septembrist muudab Tööinspektsioon oma senist struktuuri, et minna maatriksjuhtimiselt üle funktsionaalsele juhtimisele.

09/02/2014

Muudatus arstiteatise edastamises tööõnnetuse korral

Alates 1. septembrist jõustub seaduse muudatus, mille kohaselt ei pea arst tööõnnetusest tööandjat teavitama. Edaspidi teatab tööandjale arsti teatise saamisest Tööinspektsioon.

07/13/2014

Tööõnnetus suvepäevadel

Töökollektiiviga ühiste meelelahutuslike tegevuste käigus saadud vigastused ei ole alati tööõnnetus. Kui õnnetus on juhtunud üritusel, milles osalemine on vabatahtlik, ei ole tegemist tööõnnetusega.

07/05/2014

Muudatused töövaidlusmenetluses seoses töötajate registri rakendumisega

Koos maksukorralduse seaduse muudatusega jõustusid 01.juulist individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muudatused, mis reguleerivad neid töötamise registri kandemuudatusi, mida saab teha töövaidluskomisjon oma jõustunud otsuse alusel.