Menu

Valik 2014. ja 2015. aasta töövaidluskomisjoni otsuseid on kättesaadavad Tööinspektsiooni dokumendiregistrist. Teiste 2013. aasta ja varasemate otsuste lugemiseks palume esitada teabenõue