Menu

Tööpakkumised

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Pakume osalise ajaga tähtajaliselt tööd (kuni asendatava ametisse naasmiseni) NÕUSTAMISJURISTILE,

kes:

 • annab inimestele töösuhtealast teavet juristi infotelefonile vastamisel ja juristi vastuvõtu ajal;
 • vastab elektroonselt või kirja teel laekunud selgitustaotlustele vastamisel;
 • teeb avalikke ettekandeid töösuhete teemadel (infohommikutel, konverentsidel või muudel üritustel);
 • osaleb seminaridel, nõupidamistel ja töörühmade töös.

Ootame kandideerima, kui Sul on:

 • rakenduslik või akadeemiline juriidiline kõrgharidus või selle omandamine ning eriline huvi tööõiguse valdkonna vastu;
 • eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel ning soovitavalt inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
 • töövõime, sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus ning valmisolek sõita Eesti erinevatesse paikadesse inimestega suhtlema.

PAKUME võimalust töötada kooli kõrvalt ja õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Tallinna kontoris.

 • Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused.
 • Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja põhipalk (osalise tööajaga) alates 560 eurost (katseajal) kuni 575 euroni kuus.

Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.  

Dokumendid palume saata hiljemalt 17. oktoobriks 2018 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „nõustamisjurist“.

Lisainfo peadirektori asetäitjalt ennetuse ja õiguse alal e-posti aadressil meeli.miidla-vanatalu|ät|ti.ee või telefonil 6269 421.

Me juba ootame Sind!


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.