Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on tootmis- ja tööstusettevõtted.

kes:

·         teostab haldusmenetluse raames ametnikuna riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses,

·         registreerib Tööinspektsiooni infosüsteemis järelevalvetoimingud vastavalt kehtestatud korrale,

·         viib läbi väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

 

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

·         soov seista ohutu töökeskkonna eest,

·         tunned hästi tootmis- ja tööstusettevõtete tegevusvaldkonda,

·         kõrg- või kutseharidus,

·         eesti keele oskus kõrgtasemel,

·         enesekindlus ja hea läbirääkimisoskus,

·         positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töösse suhtumine,

·         B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus.

 

PAKUME võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist ning laialdast eneseteostust võimaldavat tööd Tööinspektsiooni kontoris Raplas, Paides, Haapsalus või Tallinnas, valmisolekuga liikumiseks Järvamaa, Raplamaa, Läänemaa ja Harjumaa piires.

·         Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused.

·         Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja põhipalk 1050 eurot kuus. 

 

Kandidaadilt OOTAME:

·         motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise;

·         elulookirjeldust (CV).    

Dokumendid palume saata hiljemalt 22. septembril 2017 e-posti aadressile konkursid[ät]ti.ee märgusõnaga „tööinspektor“. Lisainfo järelevalve osakonna juhatajalt telefonil 5687 5449.

Aita meil muuta töökeskkond ohutuks ja tõsta tööelu kvaliteeti!


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.