Menu

Tööpakkumised

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on ehitusettevõtted.

Ootame oma meeskonda ehitusvaldkonda hästi tundvat spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele. Kui Sul on kõrg- või kutseharidus ehituse erialal ja vähemalt 3. aastane töökogemus ehituse valdkonnas ning eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel, kandideeri meile tööinspektoriks. 

Tööinspektori töö tulemuslikuks täitmiseks peaks Sul olema hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus ning positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumine. B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus on samuti möödapääsmatu.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Tööinspektsioon pakub Sulle võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tallinnas ja Harjumaal. Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused ning 35-päevane puhkus. Tööle on võimalik asuda osalise või täisajaga, esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks ootame Sinult elulookirjeldust ja motiveeritud avaldust, koos palgasoovi näitamisega.

Dokumendid palume saata hiljemalt 10. veebruariks 2017 e-posti aadressile ti|ät|ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor“. 

Lisainfo: Evelin Uustal, juhtkonna sekretär-referent, telefon 626 9400 või evelin.uustal|ät|ti.ee

Aita meil muuta töösuhted korrektseks ja töövaidlused ajalooks!


Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Pakume tööd TÖÖINSPEKTOR-UURIJALE, kelle peamiseks ülesandeks on tööõnnetuste uurimine.

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste asjaolude ja põhjuste välja selgitamise.

Tööinspektor-uurija põhiülesanded on: 

 • tööõnnetuste uurimine ning tööõnnetuse uurimiskokkuvõtte ja -toimiku koostamine;
 • haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti väljaandmine, sunniraha rakendamine;
 • väärteoasja kohtuväline menetlemine;
 • teha koostööd politsei, prokuratuuri ja teiste uurimisasutustega tööõnnetuste uurimisel.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • õigusalane või politseiline kõrgharidus
 • haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine
 • ausus ja kohusetundlikkus ning otsustus- ja vastutusvõimelisus 
 • hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus vähemalt kesktasemel
 • tulemustele orienteeritud töössesuhtumine
 • B-kategooria juhiload ja sõiduki juhtimisoskus

Pakume huvitavat ja laialdast eneseteostust võimaldavat tööd, erinevaid täienduskoolitusi ja toetavat kollektiivi ning 35-päevast puhkust. 

Tööle on võimalik asuda osalise või täistööajaga, Tööinspektsiooni Viljandi, Jõgeva, Paide või Tartu kontorisse.

Kandidaatidelt ootame: 

 • elulookirjeldust
 • motiveeritud avaldust, koos palgasooviga
 • diplomi koopiat hariduse kohta
 • kinnitust, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise  

Dokumendid palume saata hiljemalt 10. veebruariks 2017 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna ti|ät|ti.ee märgusõnaga „tööinspektor-uurija“. 

Lisainfo: Kalmer  Kärblane, uurimistalituse juhataja, telefon 5690 0203 või kalmer.karblane|ät|ti.ee


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.