Menu

Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tõlketeenuse tellimine“, mille eesmärgiks on Tööinspektsiooni erinevate materjalide, trükiste, Tööelu portaali tekstide, suulise tõlke tellimine. Hanke tulemusena sõlmitakse kuni kahe eduka pakkujaga raamleping. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.03.2018.

Hanke eest vastutavaks isikuks on kommunikatsioonitalituse juhataja Jana Rosenfeld (jana.rosenfeld|ät|ti.ee), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused e-posti teel.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Kunstiraamatu tellimine“, mille eesmärkiks on Tööinspektsiooni 100. tegutsemisaasta täitumise puhul kunstiraamatu väljaandmine (kunstiteoste valik, nende kõrvale teksti koostamine, raamatu sisu ja kaante kujundus, raamatu trükk ning köitmine, elektroonilise versiooni kujundamine). Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.02.2018 kell 12.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on finantsosakonna ESF TAT programmi juht Anna-Kristiina Iher (anna-kristiina.iher|ät|ti.ee), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused e-posti teel.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget, mille eesmärgiks on 2018 aasta jooksul 48 eestikeelse artikli tellimine Tööelu portaalis avaldamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.02.2018.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Tööelu portaali toimetaja Rasmus Miller (rasmus.miller|ät|ti.ee), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil rasmus.miller|ät|ti.ee). 

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Kunstiraamatu tellimine“, mille eesmärkiks on Tööinspektsiooni 100. tegutsemisaasta täitumise puhul kunstiraamatu väljaandmine (kunstiteoste valik, nende kõrvale teksti koostamine, raamatu sisu ja kaante kujundus, raamatu trükk ning köitmine, elektroonilise versiooni kujundamine). Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.02.2018 kell 12.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on finantsosakonna ESF TAT programmi juht Anna-Kristiina Iher (anna-kristiina.iher|ät|ti.ee), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused e-posti teel.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Trükiteenuse tellimine“, mille eesmärgiks on Tööinspektsioonile põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks vajalike infomaterjalide (brošüürid, voldikud, töökeskkonna ülevaade jmt) kujundamise, korrektuuri, keeletoimetamise ja trükkimise tellimine 2018. aastal. Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.02.2018 kell 11:00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 5697 7931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tööelu portaali Google Adwords ja Facebooki kampaania“, mille eesmärgiks on Tööelu portaalile Google Adwords ja Facebooki kampaania ettevalmistamine ning läbi viimine kuni 2018. aasta lõpuni. Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.02.2018 kell 23:59.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Tööelu portaali toimetaja Rasmus Miller (rasmus.miller@ti.ee), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil rasmus.miller@ti.ee).  


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tööinspektsiooni sõidukite liiklus- ja kaskokindlustus“, mille eesmärgiks on sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse tellimine Tööinspektsiooni omandis olevatele sõidukitele 2018. aastaks. Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping (kindlustusleping).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.11.2017 kell 23:59.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 5697 7931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi 8. novembri õhtusöögi catering teenuse tellimine”, et viia läbi Tööinspektsiooni poolt korraldatav Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverents.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.08.2017 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on teabe ja välissuhete osakonna juhataja Kristel Plangi (kristel.plangi|ät|ti.ee; 5342 7785), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil kristel.plangi|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumisega.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi 7. novembri õhtusöögi catering teenuse tellimine”, et viia läbi Tööinspektsiooni poolt korraldatav Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverents.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2017 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on teabe ja välissuhete osakonna juhataja Kristel Plangi (kristel.plangi|ät|ti.ee; 5342 7785), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil kristel.plangi|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumisega.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi 8. novembri õhtusöögi toimumiskoha rentimine”, et viia läbi Tööinspektsiooni poolt korraldatav Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverents. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2017 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on teabe ja välissuhete osakonna juhataja Kristel Plangi (kristel.plangi|ät|ti.ee; 5342 7785), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil kristel.plangi|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumisega.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Eesistumise konverentsi moderaatori ja konverentsi korraldusteenuse tellimine“, mille eesmärgiks on konverentsi moderaatori ja konverentsi korraldusteenuse tellimine, et viia läbi Tööinspektsiooni poolt korraldatav Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverents.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.07.2017 kell 11.00.


Hanke eest vastutavaks isikuks on teabe ja välissuhete osakonna juhataja Kristel Plangi (kristel.plangi|ät|ti.ee; 5342 7785), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil kristel.plangi|ät|ti.ee).


Hange on seotud Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumisega.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tööinspektsiooni Tallinna kontorite kontorisisustuse kolimine“, mille eesmärgiks on tellida Tööinspektsiooni Tallinna kontorite kontorisisustuse kolimisteenust.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2017 kell 9.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on finants- ja haldusosakonna haldusjuht Piia Erm (piia.erm|ät|ti.ee; 5348 9333), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil piia.erm|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitava teenust „Koolitusruumide, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 29. ja 30. augustil 2017.a toimuvale Tööinspektsiooni teenistujate koolitusele.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.06.2017 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on Tööelu portaali Google Adwords kampaania ettevalmistamine ja selle läbi viimine kuni 2017. aasta lõpuni.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 07.04.2017. 

Väikehankega seonduvad küsimused palume edastada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee.  


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid „Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi konverentsiteenuse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ .

Hange on leitav viitenumbri 184470 järgi ja hankedokumendid on kättesaadavad riiklikust riigihangete registrist.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184470 

Hanke eest vastutav isik on õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on 24 eestikeelse artikli tellimine Tööelu portaalis avaldamiseks.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.03.2017

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Korrakaitseseaduse rakendamine haldusmenetluses TTOS ja TLS alusel“, mille eesmärgiks on Tööinspektsiooni teenistujatele spetsiifilise täiendkoolitusprogrammi tellimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.03.2017 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumi, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 27. ja 28. märtsil 2017 Harjumaal toimuvaks Tööinspektsiooni teenistujate koolituseks. 

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2017. 

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna teabe peaspetsialist Alina Aruoja, e-post: alina.aruoja|ät|ti.ee.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust ruumi, toitlustuse ja majutuse pakkuja leidmiseks 25.04.2017 toimuvale tööohutuse alasele konverentsile. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.01.2017 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.