Menu

2017. aastal jätkuvad Tööinspektsiooni infohommikud ja ümarlauad, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020".

2017. aastal toimuvad infohommikud: „Tööinspektsiooni järelevalve lähtuvalt meretöö seadusest ja järelvalve käigus enim tuvastatud rikkumiste analüüs“, "Füsioloogilised ohutegurid: jalgadel töö", “Töötervishoid ja tööohutus metallitööstuses”, „Ületunnitöö“, „Alaealiste töötamine”, "Lähetatud töötajad",  "Mida tasub teada töösuhetest?", "Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg" ja "Tööohutus ehitusplatsil". Samuti toimub kaks ümarlauda: "Ohtlike kemikaalide käitlemine" ja “Töökeskkonna ja töösuhete üldine olukord ning tagajärjed, kui nendesse ei panustata”.

Täpsema info lugemiseks ja registreerimiseks klõpsa pealkirjal!