Menu

Rubriigist leiab informatsiooni Tööinspektsiooni korraldatavatest üritustest. Regulaarselt toimuvad Tööinspektsiooni infohommikud ja ümarlauad, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020". Alates 2015. aastast korraldab Tööinspektsioon rahvusvahelist tööohutuse ja töötervishoiu konverentsi. Siin saab tutvuda konverentside ettekannetega ja vaadata pilte. Samuti võib lugeda Tööinspektsiooni maskoti Napo tegevusest lasteaias.

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ 2016-2017

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) viib läbi kaheaastast kogu Euroopat hõlmavat kampaaniat: „Tervislikud töökohad sõltumata east” (Healthy Workplaces for All Ages). Kampaania eesmärk on edendada säästvat töötamist ja tervena vananemist alates tööelu algusest. Sellega kaitstakse töötajate tervist enne ja pärast pensioniiga ning ühtlasi ka organisatsioonide tootlikkust. 

Kampaania ametlik kodulehekülg https://healthy-workplaces.eu/et
Tutvustav videoklipp https://healthy-workplaces.eu/en/videos

Kampaania tegevused Eestis 2017 aastal:

  • Seminar „Tervislikud töökohad sõltumata east – soolised ja ealised iseärasused“ 18. augustil Pärnus
  • Seminar „Tervislikud töökohad sõltumata east – soolised ja ealised iseärasused“ 22. augustil Tartus
  • Seminar „Tervislikud töökohad sõltumata east – soolised ja ealised iseärasused“ 28. augustil Jõhvis
  • Töötervishoiupäev 24. oktoobril Tallinnas (info avaldatakse septembris)
  • Filmiõhtu 25. oktoobril  Tallinnas (info avaldatakse septembris)
  • Filmiõhtu 26. oktooberil Tartus (info avaldatakse septembris)