Menu
 • Psühholoogilise nõustamise teenus - Päästeamet
 • Keeruliste olukordadega toimetulek töös lastega - Elva Perekodu SA
 • Erinevatest rahvustest töötajate lõimumine ja ühtsustunde tekitamine - Bondora/isePankur
 • Uus koosolekute formaat "Talk and Go" - Sisekaitseakadeemia
 • Soodustuste paketi rakendamine tööstressi ennetamiseks - Nordea Finance Estonia AS
 • "Juhilt juhile" klubiüritus - LHV Pank AS
 • Tööõhkkonna parandamine ühisürituste korraldamise abil - Silbet AS
 • Töötajate motivatsiooni tõstmine soodsate vaimsete ja füüsiliste töötingimuste loomise abil - Lasteaed Rõõm (Maardu)
 • Meeldiva koduse töökeskkonna loomine ja tiimitunde suurendamine - Skype Technologies OÜ
 • Targa lapsevanema koolitussari vanemliku kompetentsi tõstmiseks - SEB Pank
 • Istuvast tööst tulenevate riskide vähendamine liikumisharrastust soodustades - VideoB
 • Lastetoa loomine töötajate lastele - SEB Pank
 • Töötajate rahulolu prioriteediks seadmine tagab rahulolu ja stabiilsuse ettevõttes - AS Galvi-Linda
 • Tööstressi vähendamine lastetoa loomise ja lemmikloomade kaasamise abil - B.W.T. King
 • Töötajate peredele mõtlemine - Maxima toetab projekti „Maximalist“ raames töötajate õpihimulisi koolilapsi stipendiumiga - Maxima Eesti
 • Meeskonnatunde loomine ühisüritustega ja uute töötajate kollektiivi sulandumise lihtsustamine - LHV Pank
 • Ettevõtte töötajatele lastehoiu võimaluse pakkumine ühiselt rajatud mängutoas - Eesti Post
 • Puhkeruumi tingimuste parandamise abil töötajate meeleolu parandamine ja hilinemiste ennetamine - Premier Restaurants Eesti AS
 • Tööpingete vähendamine töö- ja olemetingimuste parandamise kaudu - Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
 • Töötajate olmetingimuste parandamine - Boxer Puidu Eksport
 • Töötajate motiveerimine tööstressi vähendamiseks - Turvateenistus Alfastar
 • Töökoha sisekliima parandamine ettevõtte siseregulatsioonide korra edendamise abil - Enerpoint Saare OÜ
 • Tööstressi vähendamine lastetoa loomise abil - Kunsti Koda OÜ