Menu
 • UUS! Tööõnnetuste vältimine - OÜ TRIGER-E
 • UUS! Ohutuspäevad - Eesti Energia AS
 • UUS! Ohutuse kuldreeglid - Eesti Energia AS
 • Tööohutus keevitajate töökeskkonnas - Viljandi Kutseõppekeskus
 • Koostööpartnerite juhendamine - Ensto Ensek AS
 • Uute töötajate ja alltöövõtjate koolitamine - Eesti Energia Õlitööstus
 • Tehast tutvustav ja ohtudest teada andev infovoldik ja lühikoolitus sekretäri poolt - Saku Õlletehase AS
 • Tõhusama juhendamise ja väljaõppe süsteemi loomine - AS HKScan Estonia
 • 5S süsteemi rakendamine koostöös töökeskkonnavolinikega - Kolmeks AS
 • Näitlik tööohutuskoolitus tulevaste tööõnnetuste vältimiseks - Toode AS
 • Mängu abil reeglid selgeks - Skanska AS
 • Ohutusalase filmi näitamine ja külaliste eristamine - Ensto Ensek AS
 • Töötajate ja külaliste juhendamine enne ehitusobjektile lubamist - Skanska AS
 • Liikumisreeglistiku kehtestamine ja tutvustamine turvalise töökeskkonna loomiseks laos - Mentum Eesti
 • Töökeskkonda puudutava info edastamine efektiivselt kõigile töötajatele - Swissotel Estonia
 • Kaevetööde ohutu korraldamine, kasutades tugiseinu ja tööohutusekaarte - Skanska EMV
 • Tööalase eesti ja vene keele õpe töökohal - Rimi Eesti Food AS
 • Tootmisruumide külastajate ohutuse tagamine videojuhendamisega - Ruukki Products
 • Töötervishoidu ja tööohutust oma allüksuses korraldavate juhatajate teadlikkuse suurendamine - Patrika OÜ
 • Uute töötajate koolitamine ja sisseelamisprogrammi rakendamine nende kollektiiviga paremaks liitmiseks - Enics Eesti AS
 • Alaealiste töötajate töö ohutu ja korrektne korraldamine - Viljandi linnavalitsus
 • Tuleohutuse tagamine põhjaliku juhendamise ja valehäirete vähendamise abil - LHV Pank
 • Postitöötjata kaitsmine koerte rünnakute eest isikukaitsevahendite ja info levitamise abil - Eesti Post
 • 5S süsteemi rakendamine - Saint-Gobain Glass Estonia
 • 5S-i rakendamine käsielekterkeevitajate töökohtadel - Sveba-Dahlen
 • Tuletöötegijate koolitamine - Frelok
 • Juhendamise abil ohutuse tagamine toiduainete tootmisel - Polven Foods
 • Spetsiaalse ohutusjuhendi koostamine praktikantidele - AS Solidum
 • Töökeskkonnas valitsevate ohtude visualiseerimine liikumisteedel - ArcelorMittal Tallinn
 • Koolitussüsteemi selgemaks muutmine spetsiaalse tunnistuse sisseviimise abil - Maxima Eesti
 • Kolmandate isikute ohutuse tagamine remondiruumis - OÜ Reginett
 • Toodangu kvaliteedi tõstmine põhjaliku koolituse ja juhendite kättesaadavaks tegemise abil - TPC Narva