Menu
 • UUS! Liiga kõrgete koormate automaatne fikseerimine - Promens AS
 • Töökeskkonna parandamine turvajalanõude ja spetsiaalse riietuse soetamise abil - Silbet AS
 • Vigastusohu ennetamine laos kaitsekiivri kandmise kohustuse rakendamise abil - Mentum Eesti
 • Kaitseprillide kandmise tagamine kogu ehitusplatsil viibimise ja töötamise ajal - Skanska EMV
 • Liigeste ülekoormuse vaevuste vähendamine abivahendite rakendamise kaudu - Põltsamaa Felix
 • Isikukaitsevahendite hoidmiseks sobilike tingimuste tagamine - AS Konesko
 • Selja tugivöö kasutamine püstiasendis töötamisel ja tõstetöödel - Saku Metall
 • Kuulmiskahjustuste ennetamine edendades ühekordsete kõrvatroppide kasutamist - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ
 • Isikukaitsevahendite kasutamise propageerimine - Saint-Gobain Glass Estonia
 • Isikukaitsevahendite vajaduse väljaselgitamine - Inchcape Motors Estonia
 • Vajadustele vastava tööriietuse võimaldamine - Kaupmees & Ko
 • Isikukaitsevahendite kasutamine ohtlike ainetega töötamisel toiduainetetööstuses - Polven Foods
 • Keevitajate kaitsmine optilise kiirguse ja metallitolmu eest - Senor Group
 • Turvalisus ja enesekaitse tööl - ohutute töövõtete kasutamine ja tegutsemine tulekahju või õnnetusjuhtumi puhul - Tallinna Küte
 • Töötingimuste parandamine isikukaitsevahendite kasutamise edendamise abil - Reva Print
 • Ohutust tagavate seadiste kasutusele võtmine vältimaks ohtlikku kokkupuudet töövahendi liikuva osaga - AS S.A.E.
 • Isikukaitsevahendite kasutamise parandamine hoiatusmärkide abil - ArcelorMittal Tallinn
 • Tööohutuse tõstmine kaasaegse kaitsetehnika abil - Pärnumaa kutsehariduskeskus
 • Vibratsiooniga kokkupuute vähendamine - Vikingmotors Ida-Viru